Town Gate Practice

Sedbury Surgery

Protect yourself from Flu this year.

Your protection from serious illness

 

 

 

 

EnglishWelsh
Catching flu increases the risk of becoming severely unwell with secondary infections like invasive Strep A (iGAS).

 

You can help to protect your family by making sure your children and other eligible adults in your household get a free flu vaccine.

 

All children from the age of two (age on 31 August 2022) up to, and including, school year 11, can get a free and safe flu vaccine.

 

Find out more here:

 

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/flu-vaccine-and-covid-19-autumn-booster/

 

Mae dal ffliw yn cynyddu’r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd fel Strep A ymledol (iGAS).

 

Gallwch helpu i amddiffyn eich teulu drwy sicrhau bod eich plant ac oedolion cymwys eraill yn eich cartref yn cael brechlyn ffliw am ddim.

 

Gall pob plentyn o ddwy oed (oedran ar 31 Awst 2022) hyd at, ac yn cynnwys, blwyddyn ysgol 11, gael brechlyn ffliw am ddim a diogel.

 

Rhagor o wybodaeth:

 

https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/brechlyn-ffliw-a-phigiad-atgyfnerthur-hydref-covid-19/